ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนราชพฤกษ์ นครอินทร์ และบริเวณใกล้เคียง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ ถนนราชพฤกษ์ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงวงเวียนพระราม 5
  • ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่วงเวียนพระราม 5 ถึงสะพานพระราม 5
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนราชพฤกษ์ ถึง กฟผ. สำนักงานใหญ่
  • ถนนบางกรวย-จงถนอม ตั้งแต่แยกตัดถนนราชพฤกษ์ ถึงถนนบางกรวย-ไทรน้อย

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

การประปานครหลวง