เริ่มแล้ว! กฟน. เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนวิทยุ พร้อมเผยโครงการฯ ปี 62

วันที่ (14 มกราคม 2562) นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง “โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนวิทยุ” โดยมีผู้ประกอบการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ถนนวิทยุ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Grande Centre Point Ploenchit

นายชัยภัทร สุขไพบูลย์วัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กฟน. กล่าวว่า ตามที่ กฟน. ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด กฟน. จะดำเนินโครงการบนถนนวิทยุ (ถ.เพลินจิต – ถ.พระราม 4) รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 ภายใต้งบประมาณราว 171 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ กฟน. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเพียงพอ มั่นคง ให้กับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ อีกด้วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กฟน. ได้จัดประชุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนงานการก่อสร้างที่จะดำเนินการบนผิวจราจรและทางเท้า บริเวณถนนวิทยุ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับทราบแผนงานของ กฟน. ล่วงหน้า โดย กฟน. จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร แต่อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ และคำแนะนำที่ กฟน. จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสมและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยจะมีการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แผนงานก่อสร้างด้านโยธา และระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ กฟน. สามารถวางแผนการดำเนินโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ในปี 2562 ประกอบด้วย

1) โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่

– โครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้ง ถึง แยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราช ถึง แยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน

– โครงการถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนเมษายน

– โครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม

– โครงการถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม

2) โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร อาทิ โครงการนนทรี โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการถนนวิทยุ

3) โครงการที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2562 รวมประมาณ 114.9 กิโลเมตร มูลค่าของสัญญากว่า 20,000 ล้านบาท อาทิ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร โดยมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45.6 กิโลเมตร โครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้าง 54.1 กิโลเมตร และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 114.9 กิโลเมตร