รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ดูแลทุกข์สุขลูกจ้างประสบเหตุจากงาน

พลตำรวจเอก  อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ติดตามคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างและทายาท ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมภารกิจประกันสังคม ในด้านการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และติดตามคุณภาพชีวิตลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะเนื่องจากการทำงาน ชื่อ นายเชาวลิต นามดวง ลูกจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เมาะ ที่ประสบอันตรายขณะทำงานเครื่องจักรแทรคเตอร์ ถูกเครื่องใบพัดหนีบแขนซ้ายใต้ข้อศอกขาด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา ลูกจ้างได้ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน โดยได้รับเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 56,250 บาท ค่าทดแทนกรณีการขาดรายได้ 17,821.05 บาท ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ 642,686.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 716,757.45 บาท นอกจากนี้ตนได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นายกฤติพงศ์ อินชูรันต์ ลูกจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เมาะ ที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงานตรวจสอบสายพานลำเลียงหนีบลำตัวเสียชีวิต ซึ่งก่อนลูกจ้างเสียชีวิตได้ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน  46,583 บาท ปัจจุบันทายาทได้รับเงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นเวลา 8 ปี จำนวน 617,254.50 บาท และเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอีก 33,000 บาท ทั้งนี้ยังมีเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมอีกจำนวน 12,681.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 709,519.01 บาท

         รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนอยากจะให้ลูกจ้างและนายจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้กับลูกจ้าง เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และได้รับความคุ้มครองแรงงานในยามประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน