รมว.พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมในพื้นที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ เยี่ยมชมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน “คลินิกวัยรุ่น” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น การแสดงพื้นบ้านโดยเยาวชน สวัสดิการชุมชนป๊อกกาด กลุ่มอาชีพพื้นถิ่น