รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานคลองถนน เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต วันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปา บริเวณสะพานคลองถนน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ถึง      วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________