อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพพล จังหวัดขอนแก่น ได้นำรถประหยัดพลังงาน ประเภทรถประดิษฐ์ ชื่อทีมขุนพล ซึ่งผลิตโดยนักศึกษาปวช.3 แผนกช่างยนต์ นายปรัชญา สวาสดิ์นา นายแดนอังคาร แสนรัตน์ นายปราโมทย์ มะลา และนายมนตรี ชาวยอง มีครูที่ปรึกษาคือนายอภิวัฒน์ นาคอก นายวิรัช สุดน้อย และนายสุนทร จันทลาสี โดยมี นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการ เป็นผู้จัดการทีม ได้นำรถคันดังกล่าวไปแสดงและให้น้อง ๆ และเยาวชนได้มีโอกาสทดลองขับในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ที่จัดโดยอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับความสนใจจากเด็กๆ เยาวชนและผู้ปกครองจำนวนมาก ซึ่งผลงานนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสายอาชีพ  นอกจากเป็นการเน้นย้ำในความหมายอาชีวะสร้างชาติแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังอาชีวะสร้างชาติอย่างแท้จริง