ปศ.กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562 07.00น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด (Theme ) “เด็กไทย หัวใจเกษตร” ณ กระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรม