การประปานครหลวง ซ่อมท่อแตกรั่วฉุกเฉินบริเวณถนนวิภาวดีตัดแจ้งวัฒนะ แล้วเสร็จ พร้อมให้บริการน้ำประปา แล้ว

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร และ 1000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต(ฝั่งขาเข้า) ตัดถนนแจ้งวัฒนะ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ ในเวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นั้น

กปน.ขอแจ้งว่า ในขณะนี้ (00.44 น.) ได้ดำเนินการซ่อมท่อดังกล่าว แล้วเสร็จ พร้อมให้บริการน้ำประปาแล้ว

ทั้งนี้ การประปานครหลวง ต้องกราบขอโทษ ประชาชนผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมท่อดังกล่าว และยืนยันว่า กปน.จะมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชน ในกรุงเทพ นนทบุรีและสมุทรปราการ อย่างต่อเนื่องต่อไป
…………..
การประปานครหลวง