รองผู้ว่าอยุธยา นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมก้าวหน้าอยุธยา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมก้าวหน้าอยุธยา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ต.ชะแมบ ต.วังน้อย ต.วังจุฬา และตำบลข้าวงาม อ.วังน้อย ร่วมเยี่ยมชมและตรวจความพร้อมศูนย์พักคอย ต.ชะแมบ อ.วังน้อย โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมก้าวหน้าอยุธยา พร้อมเปิดให้บริการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาในศูนย์พักคอยแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์พักคอย ที่โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมก้าวหน้าอยุธยา ต.ชะแมบ อ.วังน้อย ได้รับความร่วมมือจาก อ.วังน้อย อบต.ชะแมบ อบต.วังน้อย อบต.วังจุฬา และ อบต.ข้าวงาม ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง มีพื้นที่และตัวอาคาร แบ่งเป็นที่พัก ห้องน้ำ ระบบดูแลรักษาความสะอาด จะเป็นที่พักคอยของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เมื่อทราบผลตรวจจะนำเข้ามาพักคอยแยกตัวออกมาจากชุมชนทันที จากนั้น จะนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการตรวจ RT-PCR ยืนยันผล พร้อมทั้งเข้าสู่กระบวนการรักษา ตรวจเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อประเมินอาการ หากเป็นกลุ่มอาการสีเขียวจะให้พักอาศัย และหากมีอาการสีเหลือง หรือสีแดง จะนำส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

ที่มา : กฤตภัค
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา