ปส. เปิดบูธวันเด็ก 62 สร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่รู้นิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ 18 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้ธีม “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” พร้อมนำความรู้และเกมนิวเคลียร์มากมายร่วมงาน เน้นให้เยาวชนเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ หวังสร้างแรงบัลดาลใจและตระหนักรู้นิวเคลียร์และรังสีแก่คนรุ่นใหม่

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดเผยว่าภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จากหน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานพันธมิตร รวม 18 หน่วยงาน กว่า 100 กิจกรรม โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับในปีนี้ ปส. ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Radioactive Element : Cobalt”      จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุโคบอลต์และนำเสนอเรื่องราวของโคบอลต์-60 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสี อาทิ ประโยชน์และการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับธีมงานและโอกาสการครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบระบบตารางธาตุเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1869 มุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้ตารางธาตุและทำความรู้จักธาตุกัมมันตรังสีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงชิ้นงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น ชุดป้องกันเปรอะเปื้อนทางรังสี เครื่องมือวัดปริมาณรังสี ด้วย

นอกจากนี้ ปส. ยังมี เกมและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธให้ร่วมสนุกเพื่อให้ร่วมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย อาทิ เกมบิงโกนิวเคลียร์ เกมจับคู่นิวเคลียร์ ภาพระบายสีการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และตารางธาตุ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจแนวคิด วิธีการทำงานกับรังสีที่ถูกต้อง รวมถึงกิจกรรมเด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยการนำถุงผ้าและแก้วน้ำมาร่วมกิจกรรมรับของรางวัล เพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมกับสังคมในการรักษ์โลกให้แก่เยาวชน ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ”