สธ.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนฯ ณ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่

โดย นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้ นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงปฎิบัติงาน

โครงการนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล ทั้งยังมีการเยี่ยมบ้านมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้

#ข่าว สธ.ปัตตานี