กคช.เปิดยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ประกอบการค้า ภายในโครงการบ้านเอื้อฯ หทัยราษฎร์ (บางชัน)

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดำเนินการยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า พื้นที่เพื่อประกอบการค้า / หรือจัดทำร้านสะดวกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทรหทัยราษฎร์ (บางชัน) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โฉนดเลขที่ 79749 เลขที่ดิน 554 หน้าสำรวจ 41619 เนื้อที่ประมาณ 0 – 0 – 58 ไร่กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7757 และ 0 2351 6940 หรือสำนักงานเคหะนครหลวง สาขารามอินทรา ถนนรามอินทรา กม.4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2510 2616 และ 0 2519 2236 ในวันและเวลาทำการ