กปน. บริจาคเงิน 5 แสนบาท ผ่านรัฐบาล ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ปาบึก” ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้”

 

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” เพื่อรับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบวาตภัยจากพายุ “ปาบึก” นอกจากนี้ กปน. ยังเปิดรับบริจาคเงินจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. รวบรวมไปบริจาคที่กองทุนผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี อีกด้วย

 

**********************************