กรมการจัดหางาน นัดพบแรงงาน ” Online ” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2564

กรมการจัดหางาน นัดพบแรงงาน ” Online ” ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2564

กิจกรรมภายในงาน

1.ให้บริการรับสมัครงาน

-นายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากกว่า 180 แห่ง

-มีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 4,500 อัตรา เช่นพนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการและอื่น ๆ อีกมากมาย

2.การบรรยายให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในด้านการสมัครงานในสถานการณ์โควิด-19

3.การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การทำซูชิ การทำครัวซองวาฟเฟิล การทำเครื่องดื่มค็อกเทล การทำสลัดโรลและอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสมัครงานผ่านทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป