มอบเงินสบทบซื้ออุปกรณ์ตรวจโควิด

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) นำโดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัยพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่มให้แก่บุคลากรและผู้ที่เข้ามารักษาตัวด้วยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชวิถี 2 , สถาบันธัญญารักษ์, โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและน้ำดื่มให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขตทุ่งสองห้อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้การดูแลผู้ป่วยที่ติดไวรัส Covid -19