กสร. เชิญชวนเสนอชื่อ “สตรีทำงานดีเด่น 2562”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและรับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 หมดเขตเสนอชื่อ 25 ม.ค.นี้

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. เชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี 2562 เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณให้สังคม   ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสตรีทำงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1.สตรีนักบริหารดีเด่น 2.สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 3.สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 4.สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 5.ศิลปินสตรีดีเด่น 6.สื่อมวลชนดีเด่น 7.สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 8.สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น รวมทั้งสิ้น 29 รางวัล

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สามารถเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2562 โดยดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ได้ที่ www.labour.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน โทร 0 2246 8024, 0 2246 8006 E – mail : lpnd@labour.mail.go.th