หน่วย HHU ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนเจ้าหน้าที่และเสบียงสัตว์พระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ม.ค. 2562 หน่วย HHU พัทลุง ชุมพร ประจวบ และกุยบุรี เข้าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันแรก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีเคลื่อนขบวนเจ้าหน้าที่และเสบียงสัตว์พระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีเป้าหมายฟื้นฟูและเยียวยาสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของเกษตรกรให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

โดย

: HHU ชุมพร รายงาน