กสม. กังวลการส่งหญิงสาวอายุ ๑๘ ปีชาวซาอุดีอาระเบีย กลับประเทศ ชี้ทุกฝ่ายต้องเคารพหลักการไม่ส่งกลับสู่อันตรายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะดูแลรับผิดชอบด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวถึง กรณีที่นางสาวราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน (Rahaf Mohammed M Alqunun) วัย ๑๘ ปี หญิงสาวชาวซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียเพื่อขอลี้ภัย โดยต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากคลิปวีดิโอที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน เห็นได้ชัดเจนว่าหญิงสาวดังกล่าวหวาดกลัวหากถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิด และร้องขอพบเจ้าหน้าที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

“กรณีนี้ได้รับความสนใจจากนักสิทธิมนุษยชน และองค์การระหว่างประเทศอย่างมากเนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าหญิงสาวคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนขอลี้ภัยด้วยเหตุผลใด และการส่งตัวกลับจะทำให้เธอได้รับอันตรายหรือไม่ รัฐบาลไทยควรต้องเคารพหลักการไม่ผลักดันบุคคลสู่อันตราย ตามบทที่ ๓ ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งเน้นย้ำว่า ‘รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน’

“รัฐบาลไทยควรหารือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อคุ้มครองในเบื้องต้นและหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้ต้องมีหลักประกันว่า นางสาวราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน (Rahaf Mohammed M Alqunun) จะไม่ได้รับอันตรายหากต้องส่งตัวเธอกลับประเทศต้นทาง” นางอังคณากล่าว

 

เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗  มกราคม  ๒๕๖๒

 

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร