สวธ.เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ “เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ”สนุกสนาน สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกีฬากับ ๑๓ หมูป่าอะคาเดมี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้เด็กไทยสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมสืบทอดศิลปะการแสดง “โขน” มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ร่วมฝึกสมาธิพัฒนาทักษะกีฬากับทีมหมูป่าอะคาเดมี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

      นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งในปีนี้ สวธ.เน้นจัดงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามแนวพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โขน ที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังให้เป็นพลังสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาประเทศต่อไป

โดยเด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะได้สนุกสนานพร้อมเรียนรู้กับฐานกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการแสดง โขน เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่ โขน มรดกภูมิปัญญาในประเทศไทย รายการแรก ที่ได้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีฐานกิจกรรมที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆ ได้เข้าใจและเรียนรู้ศิลปะการแสดง โขน ให้แง่มุมต่างๆ ประกอบด้วย ภายในหอประชุมใหญ่ (ศวท.) ชมการแสดงจากเยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับโลก -การแสดงหุ่นละครเล็ก โดยคณะชมรมหุ่นละครเล็กเยาวชนโจหลุยส์ (ชุดรากเง้าวัฒนธรรม+โขนเด็ก)  -การแสดงคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(TYC) พร้อมเพลงพิเศษร่วมกับ เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี  -การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยบางกอก จากนั้นเป็นมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม  -การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ จากกลุ่ม Share Happiness (ได้รับรางวัลโอลิมปิคทางดนตรี World Championship of Performing Arts 2017 จากสหรัฐอเมริกา) โดยภายในหอประชุมเล็ก (ศวท.) มีการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ชุด นรสิงหาวตาร

โดยบริเวณหน้าหอไทยนิทัศน์ ชั้น ๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการแสดงนิทรรศการ “เรียนรู้เรื่องโขน” ให้ความรู้รวมถึงประวัติความเป็นมาของโขนในประเทศไทย  และลานกิจกรรม เวทีกลางแจ้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องโขน เช่น การสาธิตการทำหัวโขน การทำหัวโขนจิ๋ว การแสดงดนตรีไทย การแสดงโขนเด็ก และพลาดไม่ได้กับ **กิจกรรมฝึกสมาธิพัฒนาทักษะด้านกีฬากับ นายเอกพล จันทะวงษ์ และ ๑๒ นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี นอกจากนี้ ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน มีภาพยนตร์แอนิเมชั่น ให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกด้วย ซึ่งฐานกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้องๆ เด็กๆ จะได้สนุกสนานพร้อมได้ความรู้ไปในตัวแล้วยังมีของรางวัลต่างๆ มากมาย ให้กับเด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานกันถ้วนหน้า

 

———————————