มาร่วมเรียนรู้และภาคภูมิใจไปกับประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย !!

นับเป็นโอกาสทองของคนไทย ที่จะได้มาร่วมเรียนรู้และภาคภูมิใจไปกับประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของไทย ได้มาสัมผัสกับงานที่หายากและเป็นสุดยอดหัตถศิลป์ของประเทศในขณะนี้ ซึ่งจะมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกสามารถเก็บรักษาเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน เมื่อผ่านกาลเวลาเป็นของล้ำค่าที่เพิ่มมูลค่าในอนาคต ภายในงานยังได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาเชิงช่างที่จะทำให้มุมมองในงานศิลปหัตถกรรมไทยลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

สร้างประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมไทยในงานเดียว ที่งาน #อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เพลเนอรี่ ฮอลล์ 1 – 3) เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1289