กรมทางหลวง สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง วันที่ 7 มกราคม 2562 กรมทางหลวง สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พบยอดผู้ใช้ทางกว่า  4 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 185 ล้านบาท

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา) และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน – บางพลี) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 ระยะเวลา 8 วัน นั้น กรมทางหลวงจึงได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรในช่วงดังกล่าวพบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้ทางทั้งสิ้น 4,840,574 คัน แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จำนวน 2,060,688 คัน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จำนวน 2,779,886 คัน คิดเป็นรายได้ที่สูญเสียทั้งสิ้น 185,778,442 บาท แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นเงิน 97,298,222 บาท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นเงิน 88,480,220 บาท

อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยต่อไปอีกว่า สำหรับสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 –  1 ม.ค. 62 ระยะเวลา 6 วัน ได้มีปริมาณสายเรียกเข้า จำนวน 6,104 สาย โดยส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจราจร เส้นทางเลี่ยง และขอความช่วยเหลือ ซึ่งช่วงเวลาที่มี่สายเรียกเข้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง