รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบจักรยานแก่เยาวชน จำนวน 100 คน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 17 ประธานพระธรรมจาริก ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส มอบจักรยานแก่เยาวชน จำนวน 100 คน ตามโครงการจักรยานเพื่อน้อง โดยคณะพระธรรมจาริกและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้และผู้รับ ส่งต่อความปรารถนาดีจากชนในเมืองสู่ชนบนพื้นที่สูงถิ่นกันดาร ในช่วงประเพณีปีใหม่ปกาเกอะญอ ปีที่ 8

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216810651696316&id=140004406043628