กพร. จัดเต็ม หลักสูตร อาหารไทย สะดวก ทันสมัย รับสมัครทั่วประเทศ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยึดเป็น อาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้

นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 4 แสนล้านบาท กระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำเรื่องของภารกิจกรมให้มีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน  และผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือมากขึ้น ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับร้านอาหารไทยทั้งใน และต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 กพร. จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหารไทยรองรับโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รวมถึงหลักสูตรเนื่องเกี่ยว ได้แก่ การจัดการห้องครัว การบริหารวัตถุดับ และการค้าขาย ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับแรงงานทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบกิจการ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงแรงงานผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพ รายได้เสริม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เป็นไปตามนโยบายเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยของพลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ปี 2561 กพร. มีเป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมกว่า 70,000 คน เนื่องจากธุรกิจด้านการอาหาร ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการฝึก เป็นอย่างมาก ด้วยรูปลักษณ์ การจัดตกแต่ง รูปแบบอาหาร และรสชาติที่จัดจ้าน ทำให้เป็นที่ถูกปากของชาวไทยและต่างชาติ และตลาดแรงงานยังมีความต้องการพ่อครัว แม่ครัว ที่มีฝีมือในการประกอบอาหารไทยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กพร. ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม สามารถดูแลตัวเองได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ทั้งนี้ สนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้ทั้งวัยแรงงาน และผู้สูงอายุ มาร่วมฝึกทักษะ และยกระดับความสามารถเพื่อการถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยอาหารไทย สู่สากล อีกทั้งเป็นการเตรียมแรงงานเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย

  

นางจันทิรา  สุนทรสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง กล่าวว่า ขณะนี้ สนพ.อ่างทอง ได้เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย รุ่น 4/2561 สำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทยหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศ โดยสอนการทำอาหารไทย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ เมนู ไส้อั่ว ข้าวซอย น้ำพริกหนุ่ม ภาคกลาง เมนูข้าวแช่ ภาคอีสาน เมนู ไก่ใต้น้ำ สลัดลาว คอหมูย่าง ภาคใต้ แกงไตปลา ข้าวยำ หมูเมืองคอน และเมนูจำพวกขนมหวาน อาทิ ขนมครก ปาท่องโก๋ ข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยทอดคาราเมล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการทำขนมไทย ให้กับผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุ  ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ระหว่าง 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 035-762026 – 9 หรือ กรอบใบสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง www.dsd.go.th/Angthong หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์