อัปเดตน้ำท่วม! กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 6 ม.ค. 62 พบน้ำท่วม 3 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า  กรมทางหลวงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางภาคใต้ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช (จำนวน 2 แห่ง)  ผ่านได้ 2 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่มีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดชุมพร  2 แห่ง

          ทางหลวงหมาเลข 41 สี่แยกปฐมพร – เขาบ่อ อำเภอเมืองชุมพร ช่วงกม.ที่ 0 – 4 ระดับน้ำสูง 25  ซม.     ทางเลี่ยงให้ใช้ทางจากสี่แยกปฐมพรไปทางสุราษฏฯ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท ทช. 1001 ไปยัง ทล.41 และ   ทางเลี่ยงไประนอง ให้ใช้ถนนท้องถิ่นเลี้ยวซ้าย ทล.41 ที่กม.4+300 ที่บ้านขุนกระทิง ไป ทล.4 (ถนนเพชรเกษม)

          ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง อำเภอเมืองชุมพร ช่วงกม.ที่ 25 – 27 ระดับน้ำสูง 10 – 15  ซม.

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ – ช้างกลาง อำเภอทุ่งใหญ่ ช่วงกม.ที่ 1 – 2 ระดับน้ำสูง 25 ซม.

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)