รองอธิบดีกรมชลประทาน สั่งเร่งเตรียมพร้อมขุดทางผันน้ำลดผลกระทบน้ำท่วมเมืองตรังจากพิษ “ปาบึก”

วันที่ 6 ม.ค.62 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สั่งการผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำหลากอันเกิดจากผลกระทบพายุ “ปาบึก” ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังไหลมาตามแม่น้ำตรัง และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อำเภอเมืองตรัง ในอีกประมาณ 24 ชั่วโมงข้างหน้านี้

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากร พร้อมปฏิบัติการขุดเปิดทางผันน้ำได้ทันทีหากเกิดสภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการตัดยอดปริมาณน้ำบางส่วนจากแม่น้ำตรังเข้าสู่คลองผันน้ำของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตรัง พร้อมกำชับให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับราษฎรบริเวณรอบคลองผันน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด