ก.แรงงาน ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ปาบึก

ก.แรงงาน ระดมเจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” และบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และลมกรรโชกแรง ส่งผลกระทบให้บ้านเรือนหลายหลังถูกพายุพัดพังเสียหาย พี่น้องหลายครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัย หน่วยงานภาครัฐต้องระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ อพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดเตรียมอาคารสถานที่ให้เป็นศูนย์พักพิงประชาชน พร้อมกับจัดหาสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ และพาหนะในการร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ และได้รับรายงานว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 16 จังหวัดภาคใต้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เสี่ยงภัย จัดยานพาหนะในการขนย้ายสิ่งของและประชาชนไปยังที่ปลอดภัย พร้อมกับดำเนินการตัดระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้เตรียมอาคารหอพักเป็นศูนย์พักพิงผู้สบภัย ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 300 คน ในขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี รายงานว่าได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

“ภายหลังน้ำลด กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเดือนร้อนของประชาชน ในการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร เครื่องยนต์การเกษตร รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หลังจากนั้นจะสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพในสาขาที่ชุมชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดช่วยเหลือคนในชุมชนต่อไปได้ เช่น สาขาช่างไม้ก่อสร้าง สาขาช่างปูกระเบื้อง และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการฝึกอาชีพด้านช่างชุมด้วย อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506” อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย