คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 “เมื่อความหวาดกลัวของประชาชนคือภัยในสายตารัฐ”

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 “เมื่อความหวาดกลัวของประชาชนคือภัยในสายตารัฐ”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

วิทยากรประกอบด้วย

1.ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม (คณะวารสารศาสตร์ มธ.)

2.รศ.รุจน์ โกมลบุตร (คณะวารสารศาสตร์ มธ.)

3.คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ (iLaw)

4.อ.สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ (คณะนิติศาสตร์ มธ.)

5.คุณสุภิญญา กลางณรงค์ (Cofact Thailand)

สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live : https://www.facebook.com/JCThammasat/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อ.ต่าย 0802682444 ขอบคุณค่า