🚐🚐#สาธารณสุข – #คมนาคม กำหนดมาตรการเข้ม ขนย้ายผู้ป่วยใน กทม.ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา “จัดสายด่วน 1330” แจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน

🚐🚐#สาธารณสุข – #คมนาคม กำหนดมาตรการเข้ม ขนย้ายผู้ป่วยใน กทม.ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา “จัดสายด่วน 1330” แจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน

สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1330 กด 15

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ crmdci.nhso.go.th