รองผู้ว่าฯอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานจุดตรวจ/จุดสกัดป้อม อปพร.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 64 เวลา 11.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ที่จุดสกัดป้อม อปพร.เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.ท.เอกพล ไวยจินดา สว.สส.สภ.บางไทร นายอภิชาติ นาคสุข ปลัดอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.บางปะอิน ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข และ อสม. ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของแต่ละอำเภอ ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ทั้งในส่วนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และชุดปฏิบัติการประจำตำบล เน้นการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรการของ ศบค. สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Covid-19 เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงขอบคุณและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้พ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya