ผู้ว่าอยุธยา ร่วมกับ ที่ปรึกษา รมว.รง ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 ของประกันสังคมจัดรองรับ 1.5 พันคนต่อวัน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ก่อน และไม่รับ walk-in เพื่อลดการแออัด เริ่มแล้ววันนี้

วันที่ 22 ก.ค.64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย น.พ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกของการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเร่งเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลอตแรก 15,000 คน จะจัดฉีดวันละ 1,500 คน/วัน ในเวลา 10 วัน เว้นวันราชการ โดยศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสนับสนุนการใช้สถานที่ การฉีดเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 จะเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ทางสำนักงานประกันสังคม ได้จัดคนเข้าฉีดเฉพาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เท่านั้น ไม่รับ walk-in เพื่อลดการแออัด และนัดหมายให้เข้ารับการฉีดเรียงตามลำดับการลงทะเบียน สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการนัดหมายในลอตแรก หากสำนักงานประกันสังคมได้รับการจัดสรรวัคซีน จะนัดหมายให้เข้ารับการฉีดในลอตถัดไป

ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มาดูแลความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากมีผู้ใช้แรงงานอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งเป็นกลุ่มหลักในการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกรมได้จัดฉีดแล้วในเดือนที่ผ่านมา 45 จุด และได้กระจายเพิ่มมาอีก 12 จังหวัด ในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น สำหรับยอดที่จะจัดสรรให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60,000 โด๊ส จะทยอยส่งมา ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างได้นำส่งเข้าประกันสังคม เพื่อสร้างภูมิป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน คนรอบข้าง และผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้กิจการและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya