เชิญชมรายการ “ศบค.ศธ. สัญจร พบเพื่อนครู กศน.” “การมอบแนวทางการดำเนินงานและการช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.”

เชิญชมรายการ “ศบค.ศธ. สัญจร พบเพื่อนครู กศน.” “การมอบแนวทางการดำเนินงานและการช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.”

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 22 กค.64

⏰ เวลา 16.15-17.00 น.

📺 -ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

http://www.etvthai.tv

-Facebook Live ของ ETV channel

-ทางวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 Khz

https://www.facebook.com/100112925643791/posts/125405763114507/