🔥 สกมช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์กิจกรรม (usb drive) “Thailand Cyber Top Talent 2021”

สกมช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์กิจกรรม (usb drive) “Thailand Cyber Top Talent 2021”

ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท (pink laptop)(tablet)(digital watch)

(Jumbooka agree) ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1D-yHOOih2809Drgpm__6-MKCmg4Yg3Tu

ส่งไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI .PSD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า
300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK และ RGB (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
(Mhee Noom congrat) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564