เกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย..

Featured Video Play Icon

เกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย..

👇”สิทธิความคุ้มครอง ที่ควรรู้” เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ👇
https://www.youtube.com/watch?v=cQUc8e43XVU

#ประกันภัยภาคบังคับ
#ประกันภัย พ.ร.บ.
#เกิดอุบัติเหตุจากรถโทรแจ้ง1791📞☎️