“อำเภอสมเด็จ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ wow wow wow ฉุดไอเดียสุดเจ๋ง พลิกวิกฤต ช่วงโควิด – 19 แปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19 สร้างรายได้”

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ตามนโยบายและกรอบงานภายใต้ชื่อแคมเปญ “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19″พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ กศน.อำเภอสมเด็จ นำโดย นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ ได้ส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ให้กับ นักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน ในช่วงโควิด – 19 เพื่อให้เกิดรายได้

โดยมี ครู กศน.อำเภอสมเด็จ นำความรู้จากโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพหลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร ต้านภัยโควิด -19 โดยได้นำ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระชาย และขิง มาแปรรูปเป็น ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ขมิ้นชันแคปซูล กระชายขาวผง และขิงผง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกตามพื้นที่ชุมชน และได้โพสต์ลงใน facebook สร้างเพจเพื่อขายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุน การให้ความรู้ จากวิทยากร กศน.อำเภอสมเด็จ และได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มียอดขาย จาก หลัก 1,000 เป็นหลัก 10,000 ต่อเดือน ทำให้พลิก ชีวิต วิกฤตช่วงโควิด – 19 และสร้างรายได้

โดยต้นทุนการผลิต ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันแบบแคปซูล (1 ห่อ จำนวน 30 เม็ด) ราคา 35 บาท ส่วนกระชายขาวผงและขิงผง (1 ห่อ ราคา 35 บาท) 3 ห่อ 100 บาท ซึ่ง กศน.อำเภอสมเด็จ ส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอดอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ขมิ้นชันแคปซูล กระชายขาวผง และขิงผง สมเด็จ และได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มียอดขาย จาก หลัก 1,000 เป็นหลัก 10,000 ต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง หน้ากากผ้า ชิ้นละ 35 บาท พวงกุญแจตุ๊กตาแฟนซี ชิ้นละ 89 บาท กระเป๋าใส่แก้วน้ำเยติ ชิ้นละ 120 บาท เฉลี่ยต่อเดือนได้ประมาณ 8,000 – 10,000 บาท นอกจากนี้ กศน.อำเภอสมเด็จ ยังมี สวนสมุนไพร ของห้องสมุดปประชาชนอำเภอสมเด็จ บริการให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้วิธิการปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย โควิด-19 อีกด้วย

ติดต่อ/กศน.อำเภอสมเด็จ โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๖-๑๖๕๒

Email ksn.asd_nfedc@nfe.go.th

https://www.facebook.com/ กศน.อำเภอสมเด็จ เบอร์โทรผู้อำนวยการ 081-7186088