ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล บริเวณถนนสีลมและถนนสาทรบางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณหน้าโรงแรมโนโวเทล ถนนสีลม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสีลม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสีลม 9 ถึงซอยสีลม 21
  • ถนนสาทร ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสาทร 10 ถึงซอยสาทร 16
  • ถนนเจริญกรุง ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่แยกตัดถนนสีลม ถึงแยกตัดถนนสาทร
  • ซอยศรีเวียง ซอยเจริญเวียง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

การประปานครหลวง