คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา พิจารณาแผนการขอเปิดดำเนินการของสถานประกอบการ/สถานที่ วางแผนกระจายวัคซีนโควิดให้แก่ผู้ลงทะเบียนในระบบฯ พร้อมสั่งเร่งจัดทำศูนย์พักคอย HI/CI นำผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้ารอรับการรักษาด่วน

วันที่ 21 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 34/2564 แบบผสมผสาน ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในที่ตั้ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยเพิ่ม 280 ราย กระจายในหลายอำเภอ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม (ระลอกเดือนเมษายน 64) 5,380 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 41 ราย และร่วมพิจารณาการนำเสนอแผนการปรับปรุงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อขอเปิดดำเนินการของสถานประกอบการ/สถานที่ ที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามแผนการขอเปิดดำเนินการของบริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ บริษัท เคียวเซ่ แฟคเตอรี่ หอพักอุดมศิริ หอพักคุ้มดี และหอพักเพลินศิริ ในพื้นที่ อ.วังน้อย บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ อ.บางปะอิน ในส่วนการเสนอแผนของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด อ.วังน้อย ยังมีมาตรการที่ต้องปรับปรุง จึงขอความร่วมมือบริษัทในการปิดตนเองต่ออีก 1 วัน เพื่อให้นำเสนอแผนการควบคุมโรคเพิ่มเติมในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งรับทราบแนวทางของบริษัท นอร์เมริกา (ประเทศไทย) อ.วังน้อย ในการขอปิดตนเองต่อที่จังหวัดสั่งปิดจากวันที่ 24 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยขอให้บริษัทสื่อสารทำความเข้าใจให้พนักงานรับทราบถึงเหตุผลในการที่บริษัทขอปิดตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน นอกจากนี้ ยังหารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด ที่ได้รับแจ้งจากส่วนกลางจะจัดสรรให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30,000 โด๊ส โดยวางแผนกระจายวัคซีนให้แก่ผู้ลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม” และเจ้าหน้าที่เคาะประตูบ้าน ให้ครอบคลุมผู้ลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคมได้ครบ 100%

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการนำเสนอแผนการปรับปรุงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อขอเปิดดำเนินการของสถานประกอบการ/สถานที่ ที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราว ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่ได้อยากปิดสถานประการใด แต่เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการจำนวนมาก ทำให้ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานเกิดความไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการนั้นๆ จึงขอให้สถานประกอบการที่จะเปิดดำเนินการได้เร่งจัดทำระบบการสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจและให้ความร่วมมือ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเร่งจัดทำสรุปการเปิดดำเนินการศูนย์พักคอย Community Isolation ของทุกอำเภอ เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าดูแลระหว่างรอการรักษาในชุมชนของตนเองโดยด่วน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นมือบ่อย รวมถึงเว้นระยะห่าง เป็นต้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya