ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางบุษรา เกิดวิชัยพฤกษามาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (NBT2hd)

นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องส่ง NBT2hd เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T โดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าบันทึกเทป ครั้งละไม่เกิน 5 คน กำหนดให้ผู้เข้าร่วมบันทึกเทปต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนโควิดแล้ว หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Rapid Antigen Test ย้อนหลังไม่เกิน 3 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya