ปปง.ร่วมกับแบงค์ ส่งมอบเงินให้ ตร. เพื่อคืนผู้เสียหาย คดี ROMANCE SCAM

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินของผู้เสียหายบางส่วนที่สามารถยับยั้งการถอนของมิจฉาชีพคืนให้กับผู้เสียหาย เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชน คดี ROMANCE SCAM จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,213,998.89 บาท

ซึ่งก่อนหน้าได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพแล้ว จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 2,824,389.10 บาท และในวันนี้ (4 ม.ค.62) ได้ส่งมอบเงินของผู้เสียหายที่สามารถยับยั้งการถอนจากมิจฉาชีพ จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,213,998.89 บาท รวมส่งมอบเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วทั้งสิ้น 17 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,038,387.99 บาท

สำหรับสถิติการรับเรื่องคดี ROMANCE SCAM ตั้งแต่สำนักงาน ปปง. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเรียกย่อว่า “ศปก.ปปง.” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน (4 ม.ค.62) ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงิน จำนวน 242 ราย รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 149,611,689.08 บาท

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมในการหลอกลวงผู้เสียหายของแก๊ง ROMANCE SCAM จะติดต่อผู้เสียหายโดยใช้สื่อออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค แชทข้อความพูดคุยกับผู้เสียหายในเชิงชู้สาว เชิงขอความรัก อ้างตนว่าเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดี และอ้างว่าจะส่งสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่ามาให้ โดยผู้เสียหายต้องโอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการนำสิ่งของนั้นเข้ามาก่อน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีที่คนร้ายแจ้งไว้ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับคนร้ายได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. สถาบันการเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนหลายกลุ่ม แต่มิจฉาชีพก็ยังพยายามหลบหนี หลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยใช้รูปแบบการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ขอให้ประชาชนรับฟังการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ และหากถูกหลอกแล้วให้รีบโทรแจ้ง ศปก.ปปง. สายด่วน ปปง. 1710