ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564

โดยการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแรงผลักดัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหรรมชีววิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา : สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/8SbvaDHcV3nmq8iA7

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : rp@idgthailand.com
  • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2564
  • *** หมายเหตุ : การคัดเลือกและรูปแบบการสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

……………………..………………………………………………………………………………………