กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ พร้อมสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึง สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม ทช.จึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของ รฟท. ที่ได้กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากจะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 มีจุดสิ้นสุดโครงการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1019 กม.ที่ 1+150 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 280 เมตร ความกว้าง 10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 870 เมตร มีทางกลับรถบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง โดยมีทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการอีกด้วย