#จับมือเรา #เราจะพาคุณฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กระทรวงพม. เชิญชวนคนไร้บ้านเข้ารับการคุ้มครองและสถานที่รัฐจัดให้ ซึ่งเตรียมสถานที่รองรับไว้ 2 ส่วน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร : บ้านปันสุข(ธนบุรี) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ

พื้นที่ต่างจังหวัด : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด สามารถโทรแจ้ง ได้ที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/140004406043628/posts/4423189331058426/