Meet CLMV Chief Reps by EXIM ถกเรื่องตลาดและสร้างโอกาสการค้าให้ SMEs ไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกกลุ่มประเทศ CLMV แบบ Exclusive โดยหัวหน้าสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK

Meet CLMV Chief Reps by EXIM ถกเรื่องตลาดและสร้างโอกาสการค้าให้ SMEs ไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกกลุ่มประเทศ CLMV แบบ Exclusive โดยหัวหน้าสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK

งานสัมมนาออนไลน์ “เปิดข้อมูลการส่งออกสู่ตลาดCLMV” วันที่ 5 และ 6 ส.ค.64

สมัครเข้ารับการให้คำปรึกษาแนะนำการนำเสนอสินค้าและการเข้าสู่ตลาดCLMVแบบรายบริษัท ภายในงาน ฟรี!

👉คลิก>> https://bit.ly/Regis_meetCLMV

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่มให้ท่านตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2271 3700 ต่อ 3521,3523 FB: EXAC by EXIM BANK