ปลัด ทส. ร่วมเสวนาออนไลน์ “การบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาผ่านระบบการสื่อสารทางไกล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี “ธรณีไทย 2564” ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นคุณค่าทางวิชาการของแหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก พบว่า เป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ขนาด 72.20 เมตร กว้าง 1.80 เมตร อายุประมาณ 120,000 ปี โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเตรียมดำเนินการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Record ต่อไป (ปัจจุบันสถิติโลกมีการบันทึกไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวที่สุดในโลก อยู่ที่ เมือง Qitai มณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยาว 38 เมตร)

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกลุ่มบริษัท ปตท. และ บริษัท ปตท. สผ. ที่มีบทบาทสำคัญในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การบันทึกสถิติโลกฯ จะส่งผลให้ชุมชนและประชาชนรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของแหล่งทรัพยากรธรณี อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงความสำคัญของไม้ตาก เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศต่อไป