“สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564”

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 15.30 น ผ่านการประชุมออนไลน์ทางระบบ Webex Meetings พบหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

• “การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล” โดย นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

• “ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

———-

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Z8BYK3mrUDuEwSSB9
ตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ โทร. 081 052 4218