รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,305 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 426,475 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,599 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,097 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 112,455 ราย)

เสียชีวิตรวม 3,502 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 296,208 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,557 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 126,765 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 10,696 ราย มีรายละเอียดดังนี้จากกรุงเทพฯ(2,764) ปริมณฑล (2,704) จังหวัดอื่น ๆ (5,228)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สมุทรปราการ(3) ประจวบคีรีขันธ์(4) ชลบุรี(1) นราธิวาส(3) และ ภูเก็ต(1) มีรายละเอียดดังนี้

– จากประเทศเมียนมา 8 ราย

– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06)

– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,266 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,983 ราย

– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,424 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2

– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 52 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 77 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 234,710 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,355 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,281 ราย

– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 927,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,972 ราย

– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,971 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,128 ราย

– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,540 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,361 ราย

– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,195 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม