รองผู้ว่าอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจหลักคัดกรองวันแรก บริเวณ ตู้ ต.02 ถนนสายเอเชีย (ทล 32) อ.มหาราช เพื่อควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดตามข้อกำหนดของ ศบค.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรอง จุดสกัดโควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จุดตรวจคัดกรอง สภ.มหาราช บริเวณ ตู้ ต.02 ถนนสายเอเชีย (ทล 32) ในพื้นที่อำเภอมหาราช โดยมี นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช พ.ต.ต.ศุภกิจ กิจเมฆ สวป.สภ.มหาราช เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 และข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้มีการตั้งจุดตรวจ รวม 9 จุด ในถนนสายหลัก 3 จุด ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และถนนสายรองเข้าจังหวัดให้ตั้งจุดตรวจอีก 6 จุด ในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข เน้นประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ และกวดขันสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.

สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ ศบค.กำหนด เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ในการดำเนินการตามมาตรเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้พ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา