จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งด่านตรวจรถ 9 จุด คุมเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนดของ ศบค.

วันที่ 20 กรกฎาคม 64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกระดับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 10/2564 และข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 28 กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจุดตรวจ จำนวน 9 จุด ในถนนสายหลักและถนนสายรองเข้าจังหวัดให้ตั้งจุดตรวจ 6 จุด ประกอบด้วย จุดที่

1.สภ.วังน้อย บริเวณสายตรวจ อ.01 ถนนพหลโยธิน กม.65

2. สภ.บางปะอิน บริเวณตลาดเกรียบ กม.347

3. สภ.มหาราช บริเวณตู้ ต.02 ถนนสายเอเชีย ทล.32

4. สภ.อุทัย อำเภอคานหาม

5.สภ.เสนา บริเวณแยกเสนา-ปทุม ถนน 3111 ตำบลบางนมโค

6.สภ.ผักไห่ บริเวณธนาคารกรุงไทย

7.สภ.ท่าเรือ บริเวณแยกโดมมะนาว

8. สภ.ลาดบัวหลวง บริเวณจุดตรวจลาดบัวหลวง 340

9. สภ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม สำหรับจุดตรวจที่ 1-3 จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม ส่วนจุดตรวจที่ 4-9 จะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 20.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

โดยจะบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข เน้นประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำประชาชนทราบถึงข้อห้ามและมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ และกวดขันสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. สำหรับการตรวจเอกสาร กรณีประชาชนได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่ ศบค.กำหนด เพื่อขออนุญาตเดินทางโดยจะแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว หากพบประชาชนไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ ให้เจ้าหน้าที่ซักถามและว่ากล่าวตักเตือน และต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

CR : ภาพ-ไชยวัฒน์/ATV
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา