นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค จากดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม