เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลักภายใต้โครงการ คือ “การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เส้นทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.dcy.go.th หรือโทร. 0 2306 8697 ในวันและเวลาราชการเอกสารเพิ่มเติม https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4998&type=12

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=5001

☑️ https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/photos/a.1477121149220136/2854228118176092/