“คนละไม้คนละมือ” สู้ภัยโควิด-19

Featured Video Play Icon

เครือ CP-CPF ผนึกกำลัง เติมเสบียงทีมแพทย์ด้วยอาหารปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็น และระบบการสื่อสาร ไปช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน